Ajankohtaista

 • 18.12.2014Blogi

  Kehittävää johtamista tarvitaan juuri nyt

  Anneli RautiainenKuulen monesti rehtoreiden sanovan: "Pedagogiselle johtamiselle ei ole aikaa" ja "Kaikki johtaminen on pedagogista johtamista". Molemmat lausahdukset ovat varmasti totta. Mutta toisaalta, voisiko asiaa tarkastella lantin toiselta puolelta? Lue lisää

 • 16.12.2014Verkkouutinen

  Euroopan koulutusbudjetit yksissä kansissa

  Euroopan unionin koulutustiedon verkosto Eurydice on julkaissut Euroopan maiden vuoden 2014 koulutusbudjetit. Julkaisuun on koottu tiedot 29 maan ja 34 alueellisen koulujärjestelmän vuodelle 2014 budjetoiduista varoista.

 • 12.12.2014Tiedote

  Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat varsin yhtenäisiä

  Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien arvopohjat ja osaamistavoitteet ovat hyvin samantyyppisiä eri korkeakouluissa. Opetussuunnitelmat ovat myös tutkimusperustaisia ja niissä ymmärretään opettajaopiskelijat oman alansa asiantuntijoina.

 • 10.12.2014Verkkouutinen

  Suomalaisilla opettajilla vahva ammatillinen itseluottamus

  Suomalaiset opettajat kokevat vahvasti edistävänsä oppilaiden oppimista. Alakoulun opettajista lähes 90 prosenttia uskoo vaikuttavansa oppimisen arvostukseen. Yli 70 prosenttia uskoo voivansa auttaa oppilaita ajattelemaan kriittisesti.

 • 9.12.2014Verkkouutinen

  Tulevaisuuden yrittäjyyttä hautomassa

  Koulutustoimikuntien ennakointiosaamista on vahvistettu syksyn mittaan tulevaisuuden työelämää pohtivissa seminaareissa. Joulukuun seminaarissa 9.12. paneuduttiin yrittäjyyteen ja yrittäjyysosaamisen koulutukselle asettamiin haasteisiin.

 • 9.12.2014Verkkouutinen

  Virtuaaliopetuksen päivillä kannustettiin hyödyntämään erilaisia teknologioita opetuksessa

  Virtuaaliopetuksen päiviä vietettiin 8.–9.12.2014 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma järjestettiin jo 12:ta kertaa ja siihen osallistui yli 500 virtuaaliopetuksesta kiinnostunutta. Päivien aikana esiteltiin uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja jaettiin ideoita niiden soveltamiseen.

 • 8.12.2014Tiedote

  Korkeakoulujen syksyn yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistu

  Korkeakoulujen yhteishaussa haettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa samassa haussa sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen koulutuksiin. Haku järjestettiin osoitteessa Opintopolku.fi.

 • 8.12.2014Verkkouutinen

  Oppilashuolto ja kolmiportainen tuki

  Elokuun alusta voimaan tullut oppilashuollon uusi lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

 • 4.12.2014Verkkouutinen

  Lukion ops-perusteiden päivitys alkanut

  Opetushallitus on käynnistänyt nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen. Valtioneuvosto päätti lukiokoulutuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 13.11.2014.

 • 2.12.2014Verkkouutinen

  Opiskeluhuollossa rakennetaan yhteisöllisempää koulua

  Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Näytä kaikki

 

Ajankohtaista

Osallistu keskusteluun blogissa
Blogissa Opetushallituksen asiantuntijat kirjoittavat osaamista ja koulutusta koskevista asioita ja ilmiöistä. Voit osallistua keskusteluun kommentoimalla kirjoituksia.

Tilaa uutiskirje
Opetushallituksen uutiskirje Spektri esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

Seuraa uutisia RSS-syötteiden avulla
Voit tilata OPH.fin uutiset RSS-syötteenä suoraan omalle koneelle. RSS-syöte sisältää uutisen otsikon, ingressitekstin ja linkin uutiseen Oph.fi-sivustolla.

FacebookTwitterYouTube