Auktorisoidut kääntäjät

Auktorisoitujen kääntäjien järjestelmästä huolehtii Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta, joka

  • järjestää auktorisoidun kääntäjän tutkintotilaisuudet
  • hyväksyy tutkinnot sekä tutkinnon tulokset
  • myöntää oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä
  • valvoo auktorisoitujen kääntäjien toimintaa
  • ylläpitää suomen- ja ruotsinkielistä tietokantaa auktorisoiduista kääntäjistä.

Lautakunta voi peruuttaa auktorisoinnin, jollei auktorisoitu kääntäjä enää täytä laissa mainittuja edellytyksiä tai hän on muutoin osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi tehtävään.

HUOM! Julkinen auktorisoitujen kääntäjien rekisteri sisältää vain niiden auktorisoitujen kääntäjien tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen verkossa.

Edellä mainittujen sekä julkisesta rekisteristä puuttuvien auktorisoitujen kääntäjien tarkempia yhteystietoja voi tiedustella Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta,

Auktorisoituja kääntäjiä pyydetään päivittämään yhteystietonsa tutkintolautakunnalle lain edellyttämällä tavalla,

Huom. Tietokanta antaa error-ilmoituksen niistä kielipareista, joista ei löydy kääntäjää. Voit tarkistaa olemassa olevat kieliparit seuraavasta liitteestä:

Ajankohtaista auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta

Vuoden 2016 auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestettiin 12.11.2016.
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta teki päätöksen tutkintotuloksesta 6.2.2017. Läpäisyprosentti oli n. 30 %. Kieliparit, joissa tutkinto on hyväksytysti suoritettu, julkaistaan oikaisuvaatimusprosessin päätyttyä loppukeväästä.

Seuraavan kerran tutkinto järjestetään marraskuussa 2017.

 

Lait ja määräykset

Nämä tulivat voimaan 1.1.2008. Niillä kumottiin laki (1148/1988) ja sen nojalla annettu asetus virallisista kääntäjistä (626/1989).