Aktuellt

 • 23.2.2018Meddelande

  Sex kommuner ansökte om att delta i försöket med andra inhemska språket

  Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

 • 20.2.2018Webbnyhet

  Finland vill stärka det europeiska studerandeutbytet

  Under EU:s utbildningsråds möte i Bryssel på torsdagen uttryckte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen Finlands starka stöd för utvecklandet av programmet Erasmus+ och för en fortsatt finansiering av programmet. Teman för mötet var Erasmus+ -programmets framtid och initiativet Europeiska universitet.

 • 20.2.2018Webbnyhet

  Nu kan yrkesutbildningen exporteras – vad borde man veta om examensexport?

  Den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen möjliggör export av yrkesinriktade examina. Examina kan ändå inte säljas till utlandet helt utan begränsningar. Vad ska utbildningsanordnaren ta i betraktande vid försäljning av yrkesinriktade examina till länder utanför Europa?

 • 19.2.2018Meddelande

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen den 20 februari och avslutas tisdagen den 13 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 79 800 nybörjarplatser. Ansökan fylls i på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

 • 16.2.2018Blogg

  Varje grundskola är den bästa skolan

  Olli-Pekka HeinonenGrundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Barnen som börjar skolan har ändå allt mer varierande bakgrund. Det behövs brett samarbete för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen, skriver Olli-Pekka Heinonen. Läs mer

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.