Aktuellt

 • 25.4.2018Blogg

  Det finns inga färdiga svar när man skapar något nytt – är du intresserad av att pröva?

  Anna HäggmanInnovationscentret, som verkat snart i ett år, har åkt ut på turné i kommuner och skolor och arbetat tillsammans med nätverken för utveckling av utbildning och fostran. Under de gemensamma diskussionerna har vi hört hurdana frågor som är på gång. Vi har tillsammans förundrat oss över de komplicerade problem som syns i vardagen i utbildningen. Vilken slags förändring vill vi få till stånd? Vad motiverar och ger energi? Läs mer

 • 24.4.2018Webbnyhet

  Integration av invandrare och asylsökande understöds med 8 miljoner euro

  Utbildningsstyrelsen har öppnat ansökan om statens specialunderstöd för projekt som främjar invandrares och asylsökandes integration i det finländska samhället. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar ansökningar från projekt som främjar samarbete mellan olika sektorer och som syftar till ett bredare regionalt eller nationellt genomslag.

 • 19.4.2018Webbnyhet

  Över två tusen tutorlärare i grundskolorna

  I de finländska grundskolorna arbetar över två tusen tutorlärare för att stöda den nya pedagogiken och främja digitaliseringen. Verksamheten finansieras främst med statsunderstöd. Enligt Utbildningsstyrelsens förfrågan till utbildningsanordnarna har tutorlärarverksamheten haft positiva effekter.

 • 17.4.2018Meddelande

  Språkundervisningen inleds framöver redan i första klass – 4,3 miljoner i statsunderstöd har delats ut

  Förändringen gäller barn som börjar skolan 2019. Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Med statsunderstöden utvecklas verksamhetsmodeller för språkundervisning inom den inledande undervisningen.

 • 17.4.2018Webbnyhet

  Skolor och läroanstalter främjar hållbar utveckling

  Utbildningsstyrelsen gör skolorna delaktiga i handlingsprogrammet för hållbar utveckling under 2018. På Agenda2030-frukostmötena, som avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangerar i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio tas idéer fram för hållbara verksamhetssätt som lämpar sig för skolans vardag. Ett mål är att åstadkomma fler skolvisa samhällsåtaganden.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.