Internationaliseringsstjänsternas webbsidor

FÖLJ OSS: FacebookTwitterYouTubeLinkedIn

Aktuellt

 • 18.10.2017Meddelande

  Undervisningsväsendets kostnader sjönk under 2016

  Kostnaderna för yrkesutbildningen har sjunkit under de senaste åren och fortsatte sjunka även 2016: i genomsnitt sjönk kostnaderna jämfört med föregående år med några procent. Även kostnaderna för gymnasieutbildningen fortsatte att sjunka.

 • 18.10.2017Blogg

  Digitalisering ersätter inte läraren

  Jukka TulivuoriAnvändningen av digitala verktyg har åter lyfts fram i den offentliga debatten. Såväl lärare, elever, föräldrar som professionella inom IT-teknik har deltagit i diskussionen; man har både förespråkat och ifrågasatt användningen. Läs mer.

 • 17.10.2017Webbnyhet

  7 miljoner euro för främjande av kompetensinriktningen inom yrkesutbildningen

  Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd som ska stöda anordnarna inom yrkesutbildning att utveckla sin kompetensinriktade verksamhet och att dela med sig av goda verksamhetsmodeller med andra aktörer. Understödet utgör en del av stödet för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen. Ansökan är öppen till 10.11.2017.

 • 13.10.2017Webbnyhet

  Ansökan om statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utveckling

  Statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet) kan sökas 13.10–13.11.2017. Med statsunderstöd som beviljas av Utbildningsstyrelsen understöds projekt som utvecklar verktyg att användas inom den flexibla grundläggande utbildningen för att stödja genomförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs, övergången till utbildning på andra stadiet och på sikt placering i arbetslivet.

 • 13.10.2017Webbnyhet

  Yrkesutbildningsreformen – vi gör den tillsammans!

  ”Tillsammans!” Mottot för Finlands hundraårsjubileum sammanfattade väl stämningen också på seminariet ”Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis” i Helsingfors. Evenemanget ordnades i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Helsingfors onsdagen den 4 oktober på yrkeshögskolan Arcada. Seminariet ingick i en turné som erbjuder stöd och instruktioner för genomförandet av reformen.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.